lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nyheter

2017-05-09 Organisationsteori i fiktionens dräkt
2017-05-04 Tillbaka i skolbänken för att forska om hållbarhet
2017-04-19 Akademins plats i kunskapslandskapet
2017-04-13 KEFU-dagen 2017
2017-04-03 Cristina Stenbeck och Christopher Humphrey blir hedersdoktorer
2017-03-22 Kunniga kunder ställer nya krav på handeln
2017-03-21 Forskaren: Är ledaren profet, partyvärd eller psykoterapeut?
2017-03-20 Managementstudenter med olika bakgrund lär sig företagsledande med spel
2017-03-10 International Business är Sveriges mest internationella kandidatprogram
2017-02-13 ”Tiden är förbi när öppettider var en begränsning för shopping”
2017-02-06 Tillitsdelegationen hämtar forskningsledare från Ekonomihögskolan
2017-01-31 Managementstudenter leder ny tävling
2017-01-24 Mats Alvesson pratade dumheter på jubileumskursen
2017-01-20 Fem år av entreprenörskap – vi har bara sett början
2017-01-19 Rekordstort söktryck till Ekonomihögskolan
2016-12-02 “Companies need employees who can adapt in a dynamic world”
2016-11-25 Tillgängligheten avgör hur attraktiv handelsplats staden blir
2016-11-18 Vad blir årets julklapp?
2016-10-31 Affärsängelns roll
2016-10-25 KEFU:s uppsatstävling avgjord
2016-10-25 Så tar Volvo Cars fasta på ”The Swedish notion”
2016-10-14 Ekonomihögskolan fick två professorer installerade
2016-10-14 ”Jag vill förstå mer om den onda spiralen”
2016-09-23 Välbesökt tvärvetenskaplig workshop om mode
2016-09-16 Mode i fokus för handelsforskare