lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om institutionen

Företagsekonomiska institutionen i Lund är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi.

Lunds universitet har bedrivit undervisning och forskning i företagsekonomi i mer än femtio år. Ekonomihögskolan är en självständig fakultet med campus beläget i södra Sveriges mest dynamiska näringslivsområde. Vi ligger även intill Ideon Science Park i Lund, Sveriges största och första forskningsby som sammanför forskning med innovatörer och entreprenörer, samt de nya forskningsanläggningarna i världsklass MAX IV och ESS.


Vid Lunds universitet, och genom dess många internationella utbytespartners, har du som student stora möjligheter att kombinera huvudområdet företagsekonomi med studier i andra ämnen. Det ger även dig som student möjlighet till individuell profilering inom ämnena organisation, marknadsföring, strategi, redovisning, finansiering och entreprenörskap.

Undervisningen genomförs av ett hundratal högt kvalificerade lärare och forskare, gästande lärare och forskare från andra forskningsmiljöer samt framgångsrika representanter från näringslivet.

Utbildningen knyter i hög grad an till näringslivet och baseras till stor del på färdighetsorienterad case-metodik. En lång tradition av undervisning har utvecklat pedagogiken. Casemetodiken har länge använts i Lund som ett viktigt komplement till föreläsningarna med syfte att skapa en verklighetsanknuten utbildning. Genom verklighetsnära case får du som student utveckla egna affärsidéer eller föra diskussioner med företagsledare och ledare i andra organisationer kring deras organisationers utmaningar.

På Företagsekonomiska institutionen bedrivs även en högklassig och internationellt erkänd forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten och större forskningskonferenser av internationellt intresse. Institutionen bedriver en aktiv samverkan med omgivande samhällsaktörer vilket bidrar till en utbildning och forskning i konstant utveckling.

Hitta hit!

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)

Kontaktinformation

Prefekt
Niclas Andrén
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor
för forskning och forskarutbildning

Jens Rennstam
jens.rennstam@fek.lu.se
046-222 43 49

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
studierektorforgrundutbildningen@fek.lu.se
046-222 78 18

Avdelningschef för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten.sommelius@fek.lu.se
046-222 80 31