lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Administration

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom administrationen på Företagsekonomiska institutionen.

Administrativ chef

Ina Skanung Larsson (tjänstledig)
Tel. 046-222 78 35
ina.skanung@fek.lu.se

Kommunikatör

Stina Johannesson
Tel. 046-222 02 79
stina.johannesson@fek.lu.se 

Studievägledare

Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Program och kurser, grundnivå

Programkoordinator
Ekonomie kandidatprogrammet
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
Ekonomie kandidatprogrammet
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Programkoordinator
Bachelor's programme in International Business
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Kursadministration och schemaläggning
Bachelor's programme in International Business
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

Kursadministration och schemaläggning
Kurser i Entreprenörskap (grundnivå)
Martin Andersson
Tel. 046-222 41 32
martin.andersson@fek.lu.se

Kursadministration och schemaläggning
Kurser i Marknadsföring, Redovisning och Finans (grundnivå) samt grundkursen i företagsekonomi
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Kursadministration och schemaläggning
Kurser i Organisation och Strategi (grundnivå)
Anna Holmes
Tel. 046-222 42 88
anna.holmes@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå

Masterprogramkoordinator
MSc in Entrepreneurship and Innovation
Maria Pihel
Tel. 046-222 37 79
maria.pihel@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in Management,
MSc in Managing People, Knowledge and Change

Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in Accounting and Finance,
MSc in International Strategic Management

Martin Andersson
Tel. 046-222 41 32
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in International Marketing and Brand Management
Elisabeth Jansson
Tel. 046-222 78 25
master@fek.lu.se

Program och kurser, forskarutbildning

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Tel. 046-222 30 93
charlina.lunvald@fek.lu.se

Personaladministration

Anställningsfrågor, rekrytering, sjukskrivning
Ann-Charlotte Johansson
Tel. 046-222 78 19
ann-charlotte.johansson@fek.lu.se

Reseräkningar, friskvård, semester, inköp
Lena Scherman
Tel. 046-222 01 21
lena.scherman@fek.lu.se

Ekonomiadministration

Budget, prognoser, externa projekt
Anna-Lena Andrén
Tel. 046-222 02 74
anna-lena.andren@fek.lu.se

Lärarplanering, ansökningar externa bidrag, nyckeltal
Anders Nyström
Tel. 046-222 95 22
anders.nystrom@fek.lu.se

Fakturahantering, externa projekt
Marie Skougaard
Tel. 046-222 95 23
marie.skougaard@fek.lu.se

BESÖK OSS

Välkommen att besöka oss i Ekonomihögskolans byggnad EC1, våning 2.

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)