lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Administration

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom administrationen på Företagsekonomiska institutionen.

Studierektor för grund- och avancerad utbildning samt administrativt ansvarig

Hans Knutsson
Tel. 046-222 41 72
hans.knutsson@fek.lu.se

Samordnare av utbildningsadministrationen

Rikke Barthélemy
Tel. 046-222 78 35
rikke.barthelemy@nek.lu.se

Kommunikatör

Stina Johannesson
Tel. 046-222 02 79
stina.johannesson@fek.lu.se 

Studievägledare

Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Schemaläggning

Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Program och kurser, grundnivå

Programkoordinator
Ekonomie kandidatprogrammet
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
Ekonomie kandidatprogrammet
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Programkoordinator
Bachelor's programme in International Business
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Kursadministration
Bachelor's programme in International Business
Kursadministrationen är ämnesstyrd - se respektive administratör nedan

Kursadministration
Grundkursen i företagsekonomi (1-30 hp)
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Redovisning, ekonomistyrning och finansiering (31-90 hp)
Kursadministration
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

Organisation (31-90 hp) och Entreprenörskap (1-90 hp)
Kursadministration
Kristoffer Rosén
Tel. 046-222 87 44
kristoffer.rosen@fek.lu.se

Marknadsföring (31-90 hp)
Kursadministration
Elisabeth Jansson
Tel. 046-222 78 25
elisabeth.jansson@fek.lu.se

Strategi (31-90 hp)
Kursadministration
Magnus Bjager
Tel. 046-222 41 32
magnus.bjager@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå

Masterprogramkoordinator
MSc in Accounting and Finance,
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in Entrepreneurship and Innovation
Maria Pihel
Tel. 046-222 37 79
maria.pihel@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in International Marketing and Brand Management
Elisabeth Jansson
Tel. 046-222 78 25
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in International Strategic Management,
MSc in Management

Magnus Bjager
Tel. 046-222 41 32
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in Managing People, Knowledge and Change
Kristoffer Rosén
Tel. 046-222 87 44
kristoffer.rosen@fek.lu.se

Program och kurser, forskarutbildning

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Tel. 046-222 30 93
charlina.lunvald@fek.lu.se

Personaladministration

Anställningsfrågor, rekrytering, sjukskrivning
Ann-Charlotte Johansson
Tel. 046-222 78 19
ann-charlotte.johansson@fek.lu.se

Reseräkningar, friskvård, semester, inköp
Lena Scherman
Tel. 046-222 01 21
lena.scherman@fek.lu.se

Ekonomiadministration

Budget, prognoser, externa projekt
Anna-Lena Andrén
Tel. 046-222 02 74
anna-lena.andren@fek.lu.se

Lärarplanering, ansökningar externa bidrag, nyckeltal
Anders Nyström
Tel. 046-222 95 22
anders.nystrom@fek.lu.se

Lärarplanering, ansökningar externa bidrag, nyckeltal (vikarie för Anders Nyström t.o.m. december 2018)
Ruth Marimon Lorenzo
Tel. 046-222 95 22
ruth.marimon_lorenzo@fek.lu.se

Fakturahantering, externa projekt
Marie Skougaard
Tel. 046-222 95 23
marie.skougaard@fek.lu.se

BESÖK OSS

Välkommen att besöka oss i Ekonomihögskolans byggnad EC1, våning 2.

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)