lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Den mest eftersökta informationen om Företagsekonomiska institutionen

På vår webbplats vill vi alltid kommunicera viktig och relevant information som dessutom ska vara lätt att söka fram. En del information är dock så ofta efterfrågad att vi vill samla den på en sida inom vår webbplats. Dels för att webbesökarna snabbare ska nå fram till svaret på sin fråga och dels för att de återkommande frågorna säger mycket om vad vi arbetar med och hanterar på Företagsekonomiska institutionen. Sidan är under ständig uppdatering.

Kontakt

För vidare information om Företagsekonomiska institutionen och institutionens webbplats kontakta: 

Kommunikatör

Stina Johannesson