lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Öppettider vid jul och nyår 2021/2022

Företagsekonomiska institutionen håller stängt under jul och nyår, från den 21 december 2021 till den 10 januari 2022 då vi öppnar igen. All personal och studenter på Ekonomihögskolan kommer in i lokalerna med sina LU-kort även under denna period.

Tentaexpeditionens öppettider under jul och nyår