lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Caroline Wigren-Kristoferson

Foto: Katalin Orban 
 

”Internationell vardag och hög interaktion med studenterna"
 

– Det bästa med att undervisa här är alla ambitiösa och trevliga studenter och då inte att förglömma de internationella studenterna! säger Caroline. 
Caroline Wigren, docent i Entreprenörskap, undervisar och forskar på institutionen sedan februari 2013. Caroline föreläser på både kandidat- och avancerad nivå, bland annat på magisterprogrammet i Entreprenörskap. Med en grundutbildning från Ekonomihögskolan och därefter forskarutbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, ett forskningsprojekt i Kapstaden och en vistelse vid SCANCOR vid Stanford är Caroline numera tillbaka där allting började. 
 
Caroline disputerade 2003 med en avhandling om Gnosjöandan, en avhandling som vann Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenörskapsforskare. När hon fick priset började hon betrakta sig som entreprenörskapsforskare. – Jag har alltid velat förankra min forskning i samhället och försöker se till att resultaten blir till nytta, säger Caroline.
 
Förutom att undervisa och ägna sig åt forskning, vilken just nu rör sig mycket kring livsstilsval, handleder Caroline även doktorander. Caroline delar gärna med sig av sin forskning i rollen som lärare och gillar att få feedback från sina studenter.
– Att undervisa är en härlig utmaning!