lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Charlotta Levay

Foto: Katalin Orban

”Målet är att studenterna upptäcker kopplingen mellan forskning och praktik”

 
Charlotta Levay, docent i företagsekonomi och specialiserad på organisation och ledarskap, undervisar på Företagsekonomiska institutionen. Charlotta har arbetat på institutionen sedan 2008 och möter studenter på alla nivåer: grund-kandidat- avancerad- och doktorandnivå. Charlotta är också med jämna mellanrum verksam som kursansvarig, undervisande lärare samt handledare. 
 
Charlotta Levay har forskat om organisationer och ledarskap i över 15 år. Hon disputerade i Uppsala 2003 med en fallstudie av sjukhuskliniker och läkarnas professionella identitet, Medicinsk specialisering och läkares ledarskap: En longitudinell studie i professionell kollegialitet och konkurrens. Ett stort antal artiklar och bokkapitel har följt i avhandlingens spår, bland annat den mycket uppmärksammade artikeln Charismatic leadership in resistance to change i tidskriften The Leadership Quarterly, 2010.  
 
Studenterna på Charlotta Levays kurser möter inte bara en produktiv och erfaren lärare utan även en forskare med spännande arbetslivs-erfarenheter: Charlotta har nämligen mycket mer än undervisning och författande i bagaget och har vid flera tillfällen handplockats till ett antal externa uppdrag. Exempelvis så gav Framtidskommissionen och dåvarande regering 2012 Charlotta i uppdrag att som ämnessakkunnig utreda utmaningar för rättvisa och sammanhållning vilket utmynnade i den omfattande rapporten Framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa. Något år senare åkte Charlotta till USA som Harknesstipendiat, närmare bestämt som Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice, och fick då möjlighet att gästforska under ett år vid Harvard Medical School i Boston.  
– Undervisning rustar en person för många viktiga utmaningar, menar Charlotta som tycker att det bästa med att vara lärare är kontakten med studenterna och att designa egna kurser. Hon fortsätter: – Allt som jag gjort har egentligen handlat om olika sätt att koppla ihop forskning och praktik. Jag vill att studenterna ska upptäcka detta så att de känner att det är meningsfullt. Då jag jobbat med chefsutveckling på till exempel EFL har jag sett hur teori och praktik kan korsbefrukta varandra. Detta är värdefullt och jag kan använda det när jag undervisar mina studenter, förklarar Charlotta som även är utbildad i caseundervisning och menar att case gör undervisningen roligare för studenterna. 
 
Nya utmaningar väntar nu. Undervisning och handledning och nya spännande forskningsfrågor. Charlotta Levay ingår i ett stort forskningsprogram på Lunds universitet som ska pågå i totalt sex år. Programmet, Vetenskap och Beprövad Erfarenhet (VBE) där forskare från Sverige, USA och England deltar, är tvärvetenskapligt. Syftet är att ta fram redskap för granskning av belägg, redskap som skall ha direkt betydelse för styrning och granskning av professionella verksamheter.
 
Lyssnartips!
Podcastintervju med Charlotta Levay om hennes artikel om fetma i organisationssammanhang / Obesity in organizational context i tidskriften Human Relations