lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursutbud och schema

På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster.

Pågående samt sökbara kurser

Pågående kurser på Företagsekonomiska institutionen presenteras i vår portal för utbildningsinformation, Live@Lund.  

Sökbara kurser hittar du här
 

Mer information om vår grundkurs samt våra kurspaket:

Grundkurs i Företagsekonomi, 30 hp

KURSPAKET:

Fortsättningsnivå:

Kurspaket Företagsekonomi 31-60 hp

Kandidatnivå:

Kurspaket i Entreprenörskap, 15 hp

Kurspaket i Entreprenörskap, 30 hp

Kurspaket i Finansiering, 30 hp

Kandidatkurs i Marknadsföring, 30 hp

Kurspaket i Organisation, 15 hp

Kurspaket i Organisation, 30 hp

Kurspaket i Redovisning, 30 hp

Kandidatkurs i Strategic Management, 30 hp

Program

Till vår programinformation

Aktuella scheman

Lektionsplaner till varje kurs finns i Live@Lund. Är du antagen till en kurs hittar du lektionsplan för kursen på kurssidan. Föreläsningsschema och tentamensschema kan även sökas ut i TimeEdit:

Schemautsökning

Tentaschema HT 2018

Tentaschema VT 2019

Observera att ett fåtal schemaändringar ibland sker efter första schemaläggningen. Kontrollera därför ditt kursschema regelbundet. 

Lokaler

Hitta din föreläsningslokal och/eller lokalen där du ska skriva tentamen:

Institutionens föreläsningslokaler