lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursutbud

Kurser på grundnivå 1 - 30 hp

FEKA90 Grundkurs i företagsekonomi

30 hp HT/VT SV Litteratur
Övriga kurser på grundnivå 1-30 hp        
PMGA01 Introduktion till public management 5 hp HT SV/ENG Litteratur
PMGA02 Public management i Skandinavien - en tillämpning 5 hp HT SV/ENG Litteratur
BASA02 Att påverka framtiden - kunskap, fakta och lärande från det breda universitets olika områden 7,5 hp HT SV Litteratur
LLYU86 Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 90 hp HT SV Litteratur
Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) 30 hp
Kursen innehåller följande fem kurser och är endast sökbara i kurspaket
FEKG11 Strategisk organisering 6 hp HT/VT ENG Litteratur
FEKG21 Strategisk marknadsföring 6 hp HT/VT SV Litteratur
FEKG51 Finansiell planering och ekonomisk analys 6 hp HT/VT SV

Litteratur

FEKG61 Redovisning och finansiell analys 6 hp HT/VT SV Litteratur
FEKG91 Företagsekomisk metod och integration 6 hp HT/VT SV Litteratur
Övriga kurser på fortsättningsnivå 31-60 hp
FEKG25 Global Strategic Marketing 7,5 hp   ENG Litteratur
FEKG95 From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a sustainable Future 7,5 hp   ENG Litteratur
FEKL22 Entreprenöriella förmågor 1,5 hp HT ENG Litteratur
FEKL25 Omvärldsanalys och strategiskt tänkande 7,5 hp HT/VT ENG Litteratur
ENTA70 Entreprenörskap och projektledning 15 hp HT SV Litteratur
ENTA80 Social Innovation - a strategy for Sustanability 7,5 hp HT ENG Litteratur
Kandidatkurser 61-75 hp
FEKH20 Kandidatkurs i marknadsföring 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH30 Kandidatkurs i Business and Data Analytics 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH45 Management och organisationsutveckling (söks i kurspaket tillsammans med FEKH46) 7,5 hp HT/VT ENG Litteratur
FEKH46 Ledarskap och Change Management (söks i kurspaket tillsammans med FEKH45) 7,5 hp HT/VT ENG Litteratur
FEKH60 Kandidatkurs i redovisning 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH80 Kandidatkurs i finansiering 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH91 Entrepreneurship (söks i kurspaket tillsammans med FEKH92) 7,5 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH92 Innovation Management (söks i kurspaket tillsammans med FEKH91) 7,5 hp HT/VT ENG Litteratur
Examensarbete 76-90 hp, endast sökbara i kurspaket
FEKH29 Examensarbete i marknadsföring 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH39 Examensarbete i bbusiness and data analytics 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH49 Examensarbete i organisation 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH69 Examensarbete i redovisning 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH89 Examensarbete i finansiering 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH99 Examensarbete i entreprenörskap 15 hp HT/VT SV Litteratur
Övriga kurser på kandidatnivå 61-90 hp
FEKH13 Project Management 7,5 hp HT ENG Litteratur
FEKH15 Global Business Resposibility 7,5 hp HT ENG Litteratur
FEKH23 Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld 7,5 hp VT ENG LItteratur
FEKH24 Internationell industriell marknadsföring 7,5 hp HT ENG Litteratur
FEKH61 Management Control 7,5 hp HT ENG LItteratur
FEKH81 Corporate Finance 7,5 hp HT ENG Litteratur
Kurser endast sökbara inom ekonomie kandidatprogrammet
FEKG01 Honours track 20 hp HT SV Litteratur
FEKL21 Projektledning - praktisk tillämpning i grupp 7,5 hp HT SV Litteratur
FEKH01 Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp HT/VT SV Litteratur
FEKH03 Internationellt verksamhetsförlagd utbildning 30 hp HT/VT SV Litteratur
Kurser ges endast inom kandidatprogrammet i International Business
IBUA10 Introduktion till internationell business 5 hp HT ENG Litteratur
IBUA21 Internationell marknadsföring 7,5 hp HT ENG Litteratur
IBUA41 Organisation och ledarskap 5 hp VT ENG Litteratur
IBUA61 Redovisning 7,5 hp HT ENG Litteratur
IBUA62 Ekonomistyrning 5 hp VT ENG Litteratur
IBUG11 Cross-cultural Teams and Project Management 5 hp VT ENG Litteratur
IBUG41 Business Ethics and Sustanability 5 hp VT ENG Litteratur
IBUG81 Corporate Finance 7,5 hp VT ENG LItteratur
IBUG91 Innovation and Engtrepreneurship 7,5 hp VT ENG Litteratur
IBUG99 Forskningsmetoder för internationellt företagande 5 hp VT ENG Litteratur
IBUH11 Kunskapsfronten inom international business 7,5 hp VT ENG Litteratur
IBUH12 International Business Strategy 7,5 hp VT ENG LItteratur
IBUH19 Examensarbete i international business 15 hp VT ENG LItteratur
IBUH01 Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp VT/HT ENG Litteratur
IBUH03 Verksamhetsförlagd utbildning 30 HP VT/HT ENG Litteratur