lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Strategic Management, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Strategic Management, kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet i Strategic Management består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska.

FEKH10 Kandidatkurs i Strategic Management 15 hp

Vill du lära dig mer om vilka strategiska faktorer som påverkar dagens företag och hur företagsledningar kan organiseras och styras för att bli konkurrenskraftiga och nå långsiktig framgång?

Kandidatkursen i Strategic Management ger dig kunskap om aktuella teorier och modeller inom strategic managent samt lär dig mer om hur dessa modeller kan tillämpas i affärssammanhang och i vetenskapliga studier.

Efter en introduktion i grundläggande ekonomiska begrepp för strategisk analys omfattar kursen följande delområden:

  • ekonomisk organisation och företagets gränser,
  • analys av marknader och konkurrens,
  • strategisk positionering,
  • intern organisation och styrning samt
  • forskningsmetodik inom strategic management

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

FEKH19 Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå 15 hp

Examensarbetet i Strategic Management består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem, med fokus på Strategic Management. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

Stein lär dig hur du kan utveckla ditt strategiska tänkande

studentporträtt