lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examen och karriär

I den svenska utbildnings- och examensstrukturen klassificeras utbildningen i tre nivåer - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Ett studieår omfattar heltidsstudier i 40 veckor och motsvarar 60 högskolepoäng (hp).

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen.

Universitetets examensavdelning utfärdar examina på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom naturvetenskaplig, humanistisk, teologisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig, juridisk och konstnärlig fakultet samt Campus Helsingborg och Trafikflyghögskolan.

 Examensavdelningen vid Lunds universitet