lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Magister- och masterexamen

Med företagsekonomi som huvudområde

Magisterexamen, 60 hp – generella bestämmelser

För magisterexamen krävs kursfordringar om 60 högskolepoäng (hp) varav minst 30 hp måste avse avancerade kurser inom huvudområdet inklusive ett examensarbete (uppsats) om 15 hp. Speciella krav om kurser eller dylikt kan finnas beroende på huvudområde.

För att få utfärdat en magisterexamen ställs krav på en avlagd kandidatexamen om 180 högskolepoäng.

Examensfordringar för examen i företagsekonomi

Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram.