lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursplaner

Kursplaner till kurser på Företagsekonomiska institutionen

Aktuella kursplaner till kurser som går just nu ligger alltid på våra kurssidor. Där ligger gällande kursplaner och litteraturlistor.

För kursplaner senare än oktober 2015 gå till Lunds universitets gemensamma kursplanebibliotek: på svenska eller på engelska.