lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsatser

På Företagsekonomiska institutionen skriver våra studenter ett stort antal uppsatser varje år. Examensarbete kan skrivas som del i kandidat- eller magisterexamen. Vilka kurser detta är och vad de innehåller hittar du under respektive nivå i vårt kursutbud via länken Kursutbud och schema till vänster. 

Alla uppsatser som skrivs hos oss läggs så småningom in i databasen LUP. Du kan söka uppsatser i LUP via länken till höger.