lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SI på Företagsekonomiska Institutionen

På Företagsekonomiska institutionen har vi från och med hösten 2014 ett antal SI-mentorer (SI = Supplemental Instruction). Erfarna studenter (minst på termin 4) som läst våra ämnen jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundkursen i företagsekonomi. Målet är att studenterna på grundnivå ska kunna få hjälp och nå bättre studieresultat. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare vid institutionen.

Rekryteringen av mentorerna inleddes i slutet av vårterminen 2014 och arbetet för våra SI-mentorer har pågått sedan dess med mycket gott resultat. Rekryteringar sker regelbundet i slutet av höstterminerna. Information om detta läggs ut bland annat på denna webbplats.

Har du frågor eller är intresserad av att i framtiden arbeta extra som SI-mentor hör gärna av dig till studievägledare Pernilla Honoré som rekryterar och handleder mentorerna.

För mer info om vad SI-mentorskap innebär läs vidare här.

KONTAKT

Du är välkommen att höra av dig med eventuella frågor antingen via epost: pernilla.honore@fek.lu.seeller på telefon 046-222 02 86.