lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Att vara studentmentor

tillbakablick som ger sammanhang

På Ekonomihögskolan finns från och med hösten 2014 så kallade SI-mentorer (SI = Supplemental Instruction). Erfarna studenter, som fortfarande studerar, jobbar extra några timmar i veckan med att hjälpa studenter på grundnivå i företagsekonomi och handelsrätt.

Mentor Rizaj och Atle Alkelin. Foto: Anna Löthman  

Målet är att studenterna på grundkurserna ska få hjälp och nå bättre studieresultat. Mentorerna är specialutbildade och handleds vid behov av en studievägledare vid institutionen.

Pernilla Honoré, studievägledare i företagsekonomi, tog tillsammans med Sofia Rosendahl, studievägledare i handelsrätt, initiativet till att arbeta med SI-mentorer på Ekonomihögskolan. Pernilla rekryterar studenter fortlöpande och att få tag på duktiga mentorer har inte varit särskilt svårt, säger hon. Antingen får Pernilla intresseanmälningar efter utskick som hon gör eller tips på lämpliga studenter från kursledarna. Några studenter har kontaktat Pernilla efter att ha sett information på webben.

Pernilla sitter och pratar i ett seminarierum med två av de sex mentorerna, Atle Alkelin och Mentor Rizaj. Pernilla träffar sina mentorer var tredje vecka för att stämma av och för att mentorerna ska få träffa varandra.
– Vi har även en facebook-grupp som håller oss uppdaterade. Där kan vi ta upp olika frågor med varandra, berättar Atle.

Atle och Mentor är glada över den erfarenhet som mentorskapet ger och använder ord som roligt, spännande och utmanande för att beskriva hur det är.
– Meningen är att vara ett stöd för studenterna men ibland kan det vara svårt att inte gå in i lärarrollen, tycker Mentor. Men det är lärorikt. Vi ser tillbaka på våra studier och får nya insikter, vi ser sammanhang som vi inte gjorde förut.

Hur går det då till att vara mentor på Ekonomihögskolan? Eftersom det handlar om grundkursen i företagsekonomi med dess 5 delkurser läggs mentorstillfällena i anslutning till delkursernas seminarier. Mentorerna förbereder uppgifter inför varje tillfälle. Uppgifterna kan handla om problem, frågeställningar eller innehåll som är centrala eller särskilt svåra på kursen.      

– Vi vill ge studenterna nycklarna, menar Atle. De uppgifter vi förbereder ska hjälpa dem i deras fortsatta inlärning. Ibland är det svårt för dem att veta vad de vill ha ut av våra timmar men vi ställer frågor i stil med ”vad tycker ni är svårt” och sen är det oftast i gång!

– Vi märker att studenterna är mycket nöjda, säger Pernilla. De tackar och berättar att de äntligen förstår vad seminariet de varit på tidigare handlade om!

Samtalet med Pernilla, Atle och Mentor lider mot sitt slut. Pernilla har bokade besök att ta hand om och Atle och Mentor måste hasta vidare till sina egna föreläsningar. Men snart är de tillbaka igen, i rollen som mentor, i en föreläsningssal på Ekonomihögskolan.