lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 14-20 september:
Måndag 11-12
Tisdag 14-15
Torsdag 14-15

Telefontid 21-27 september:
Måndag 11-12
Tisdag 10-11
Torsdag 14-15