lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 23-29 november:
Måndag 13-14
Tisdag 14-15
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/61776023648 
Tisdag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/65946449385  
Torsdag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/61838129275

Telefontid 30 november 6 december:
Måndag 13-14
Tisdag 10-11
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/69878866881
Tisdag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/651876773799
Torsdag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/61838129275