lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Vi håller stängt över jul och nyår fr.o.m. den 22 december och är tillbaka igen den 7 januari 2019.  Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 21 - 27 januari:
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 21 - 27 januari:
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 28 januari - 3 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 28 januari - 3 februari:
Måndag 10 - 12 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor