lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Studievägledningen kommer att hålla stängt mellan jul och nyår. Vi är tillbaka den 2 januari 2018 och kommer att öppna för besök igen den 8 januari 2018.

Telefontid 4 - 10 december:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11

Besökstid 4 - 10 december:
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Josefina

Telefontid 11 - 17 december:
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 11 - 17 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 18 - 24 december:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 - 24 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Igor
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Josefina

Telefontid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 drop in Igor