lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

 

Telefontid 14 - 20 september:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 14 - 20 oktober:
Måndag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Tisdag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 22 - 29 september:
Måndag 11 - 12
Tisdag 14 - 15
Torsdag 14 - 15

Besökstid 22 - 29 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Pernilla
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor