lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Under sommaren kommer studievägledningen att vara helt stängd mellan den 16 juli och den 5 augusti. Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 18 - 24 juni:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 25 juni - 1 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 2 - 8 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 9 - 15 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 juni - 10 september:
Det finns möjlighet att boka besök med oss via mejl under juni - början på augusti.

 

Under sommaren kan du boka besök via mejl. Möjligheten att Boka besök via live@lund återkommer i september!