lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 10 - 16 maj:
Måndag 11-12 - INSTÄLLT pga sjukdom
Tisdag 10-11
Torsdag Kristi Himmelfärdsdag

Drop in på zoom
Måndag 10-11 - INSTÄLLT pga sjukdom
Tisdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/63403493100
Torsdag Kristi Himmelfärdsdag

Telefontid 17 - 23 maj:
Måndag 11-12
Tisdag 10-11
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 10-11 https://lu-se.zoom.us/j/61920242505
Tisdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/61268689304
Torsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/69814072683