lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 12 - 18 november:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 13 - 14 OBS: ändrad tid

Besökstid 12 - 18 november:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 19 - 25 november:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 19 - 25 november:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 26 november - 2 december:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 26 november - 2 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor