lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 15 - 21 april:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 13 - 14

Besökstid 15 - 21 april:
Måndag 10 - 12 & 13 - 15
Tisdag 13 - 15   drop in

Telefontid 22 - 28 april:
Måndag Stängt annandag påsk
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 22 - 28 april:
Måndag    Stängt annandag påsk
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 29 april - 5 maj:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 29 april - 5 maj:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 6 - 12 maj:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 6 - 12 maj:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor