lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 11 - 17 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 11 - 17 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 18 - 24 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 - 24 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 25 februari - 3 mars:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 25 februari - 3 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor