lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 14 - 20 maj:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11 OBS: ändrad tid

Besökstid 14 - 20 maj: 
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 21 - 27 maj:
Måndag 10 - 11
Tisdag - fredag är vi reducerad styrka på studievägledningen och kommer därför inte att ha fasta tider men du är välkommen att komma förbi.

Besökstid 21 - 27 maj: 
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag - fredag är vi reducerad styrka på studievägledningen och kommer därför inte att ha fasta tider men du är välkommen att komma förbi.