lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 1-7 mars:
Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 14-15 https://lu-se.zoom.us/j/69254490701
Tisdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/62392423006
Torsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/65377351753

Telefontid 8-14 mars:
Måndag 10.30-11.30
Tisdag 11-12
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/63117312858
Tisdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/62392423006
Torsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/65377351753

Telefontid 15-21 mars:
Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 14-15 https://lu-se.zoom.us/j/69254490701
Tisdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/62392423006
Torsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/65377351753