lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 14 - 20 aug:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 11 - 12

Telefontid 21 - 27 aug:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11 

Besökstid 5 juni -  3 september:
Vill du besöka oss är du välkommen upp. 

Du kommer att kunna Boka besök via live@lund igen i september.