lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Du hittar information kring webbregistrering och introduktionsmöten för höstterminen 2018 här: https://fek.lu.se/utbildning/infor-terminsstarten. Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 10 - 16 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 11 - 12 OBS: ändrad tid

Besökstid 10 - 16 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 17 - 23 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 17 - 23 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 24 - 30 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 24 - 30 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor


Från den 10 september kan du boka besök via Live@Lund.