lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Besökstider magisterprogram

Välkommen att ställa dina frågor kring magisterprogrammen i företagsekonomi

Under ansökningsperioden har du möjlighet att prata med våra masterkoordinatorer som svarar på dina frågor kring din ansökan, om programmen eller andra frågor som du har kring våra magisterprogram.

Drop in på zoom https://lu-se.zoom.us/j/69341206572

Torsdag 7 December
15.00-16.00 CET,
Master Koordinator Tove Karnerud
Management
Managing People, Knowledge and Change
Entrepreneurship and Innovation

Tisdag 12 December
15.00-16.00 CET,
Master Koordinator Ian Noresson
International Marketing and Brand Management
Entrepreneurship and Innovation

Tisdag 19 December
15.00-16.00 CET,
Master Koordinator Rafiki Ubald
Accounting and Finance
International Strategic Management

Tisdagar 9 Januari, 16 Januari, 23 Januari, 30 Januari
15.00-16.00 CET
Master Koordinator Ian Noresson
International Marketing and Brand Management
Entrepreneurship and Innovation

Onsdagar 3 Januari, 10 Januari, 17 Januari, 24 Januari, 31 Januari 15.00-16.00 CET
Master Koordinator Rafiki Ubald
Accounting and Finance
International Strategic Management

Torsdagar 4 Januari, 11 Januari, 18 Januari, 25 Januari, 1 Februari 15.00-16.00 CET
Master Koordinator Tove Karnerud
Management
Managing People, Knowledge and Change

Masterkoordinator

Tove Karnerud
Master programme in Managing People, Knowledge and Change,
Master in Management,
Master programme in Entrepreurship and Innovation

Ian Noresson
Master programme in International Marketing and Brand Management

Rafiki Ubald
Master programme in International Strategic Management,
Master programme in Accounting and Finance