lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

 

Telefontid 20 - 26 juni:
Måndag 14 - 15
Tisdag 10-11
Torsdag 11-12

Besök 20 - 26 juni:
Måndag 10-11 drop in
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/64084743217

Telefontid 27 juni - 3 juli:
Måndag 10-11
Onsdag 14-15

Telefontid 11 - 17 juni:
Måndag 10- 12
Tisdag 13-15
Torsdag 10-12

Telefontid 8 - 14 augusti:
Tisdag 13-15
Torsdag 10-12