lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 16 - 22 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 16 - 22 oktober:
Måndag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 23 - 29 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 23 - 29 oktober:
Måndag 10 - 12 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 30 oktober - 5 november:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 30 oktober - 5 november:
Måndag 10 - 12 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Kontakt

Studievägledare 
Pernilla Honoré 
Josefina Backman
Igor Plicanic

Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203