lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 29 maj - 4 juni:
Måndag 14-15
Tisdag 14-15
Fredag 11-12

Besök 29 maj - 4 juni:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 10-12 bokade tider via canvas
Torsdag 11-12 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 5 - 11 juni:
Fredag 11-12

Besök 5 - 11 juni:
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 12 - 18 juni:
Tisdag 10-11
Fredag 11-12

Besök 12 - 18 juni:
Onsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 19 - 25 juni:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11

Besök 19 - 25 juni:
Torsdag 11-12 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908