lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 11 - 17 december:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Fredag 11-12

Besök 11 - 17 december:
Måndag 10-11 drop in
Onsdag 10-12 bokade tider via canvas
Fredag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 18 - 24 december:
Måndag 13-14
Tisdag 13-14
Torsdag 11-12

Besök 18 - 24 december:
Måndag 14-15 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908