lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

 

Telefontid 21 - 27 november:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Torsdag 13-14

Besök 21 - 27 november:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 28 november - 4 december:
Måndag 14-15
Tisdag 14-15
Torsdag 11-12

Besök 28 november - 4 december:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 10 -12 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 5 - 11 december:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Torsdag 11-12

Besök 5 - 11 december:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 12 - 18 december:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Torsdag 13-14

Besök 2 - 18 december:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908