lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Den 20 mars mellan 14-17 kommer kursansvariga för kandidatkurserna informera om sina kandidatkurser i Crafoordsalen. Det kommer även att finnas företag på plats som kommer att berätta om vad de letar efter i nya medarbetare och vad de anser vara viktigt när de nyanställer. Den 21 mars kl. 12-13 i Crafoordsalen kommer vi att informera om de två huvudområden som du kan välja mellan, företagsekonomi och nationalekonomi. Välkommen!  Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 19 - 25 mars:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 19 - 25 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 10 - 12 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 26 mars - 1 april:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 26 mars - 1 april:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 2 - 8 april:
Tisdag 10 - 11
Onsdag 10- 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 2 - 8 april:
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Onsdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 9 - 15 april:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Onsdag 14 - 15
Torsdag 14 - 15
Fredag 10 - 11

Besökstid 9 - 15 april:
Måndag 10 - 12 & 13 - 15 drop in 
Tisdag   10 - 12 & 13 - 15 drop in
Onsdag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Torsdag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Fredag   10 - 12 & 13 - 15 drop in

Telefontid 16 - 22 april:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 16 - 22 april:
Måndag 10 - 12 & 13 - 15 drop in
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

 

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203