lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 12 - 18 november:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 13 - 14 OBS: ändrad tid

Besökstid 12 - 18 november:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 19 - 25 november:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 19 - 25 november:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 26 november - 2 december:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 26 november - 2 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203