lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 10 - 16 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 11 - 12 OBS: ändrad tid

Besökstid 10 - 16 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 17 - 23 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 17 - 23 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 24 - 30 september:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 24 - 30 september:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor


Från den 10 september kan du boka besök via Live@Lund.

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203