lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Besökstid tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 11 - 17 oktober:
Måndag 10-12 INSTÄLLT pga sjukdom
Tisdag 13-15
Onsdag 10-12
Torsdag 13-15
Fredag 13-15

Besök via zoom 11 - 17 oktober:
Måndag 13-15 https://lu-se.zoom.us/j/61343547817 INSTÄLLT pga sjukdom
Tisdag 10-12 https://lu-se.zoom.us/j/62847907408
Onsdag 13-15 https://lu-se.zoom.us/j/61343547817
Torsdag 10 - 12 https://lu-se.zoom.us/j/62847907408
Fredag 10-12 https://lu-se.zoom.us/j/61535717713?pwd=VVkvRzlZZjVZaVZjb1VXSGM0NHJ2QT09

Telefontid 18 - 24 oktober:
Måndag 14-15
Onsdag 10-11
Fredag 10-11

Besök via zoom 18 - 24 oktober:
Måndag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/61268337110
Onsdag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/67742806393
Fredag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/65344858658

Telefontid 25 - 31 oktober:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Torsdag 11-12

Besök via zoom 25 - 31 oktober:
Måndag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/62808788417
Tisdag 10-11 https://lu-se.zoom.us/j/67583118127
Torsdag 14-15 https://lu-se.zoom.us/j/63365715686

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203