lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 14 - 20 aug:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 11 - 12

Telefontid 21 - 27 aug:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11 

Besökstid 5 juni -  3 september:
Vill du besöka oss är du välkommen upp. 

Du kommer att kunna Boka besök via live@lund igen i september.

Kontakt

Studievägledare 
Pernilla Honoré 
Josefina Backman
Igor Plicanic

Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203