lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 18 - 24 juni:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 25 juni - 1 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 2 - 8 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 9 - 15 juli:
Måndag 10 - 11 
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 juni - 10 september:
Det finns möjlighet att boka besök med oss via mejl under juni - början på augusti.

 

Under sommaren kan du boka besök via mejl. Möjligheten att Boka besök via live@lund återkommer i september!

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203