lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Fredagen den 3 maj är vi på konferens.  Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 10 - 16 juni:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Fredag 11 - 12 OBS: ändrad tid!

Besökstid 10 - 16 juni:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 14 - 16 Boka besök Igor

Telefontid 17 - 23 juni:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11

Besökstid 17 - 23 juni:
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 24 - 30 juni:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 24 juni - 7 augusti:
Skicka e-post och boka tid om du vill träffa oss. Observera att studievägledningen är helt stängd den 15 juli - 6 augusti.

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203