lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tentamensexpedition

Du hittar Ekonomihögskolans tentaexpedition på balkongen ovanför Ljusgården i EC1. Expeditionen samordnas mellan institutionerna i företagsekonomi, nationalekonomi och informatik.

Hämta ut tentamen

P.g.a. de nuvarande omständigheterna med covid-19 kommer tentamensexpeditionen fr.o.m. den 8 april 2020 och tillsvidare att vara stängd. Vill du hämta ut en tentamen under denna period kan du skicka e-post till fekexp@fek.lu.se.

För att hämta ut din tentamen krävs legitimation (körkort/ID-kort/LU-kort) och underskrift på försättsbladet. Du kan även hämta ut tentamen åt en annan student men då krävs en fullmakt samt bådas legitimation.

Anmälan till tentamen

Fr.o.m. vårterminen 2019 måste du anmäla dig till samtliga tentamenstillfällen, både ordinarie tenta och omtenta. 

Detta görs via studentportalen, http://www.student.lu.se, och gäller samtliga studenter på Företagsekonomiska institutionen.

OBS! Om du inte har anmält dig till en tenta får du endast skriva tentan i mån av plats.

Om du har frågor om tentamensanmälan, kontakta
utbildningsadministrator@fek.lu.se

 

öppettider

Kontakt

Tomas Sjö
Ansvarig för tentamensexpeditionen

Tel: 046-222 46 47 
Rum: EC1:238, vid balkongen ovanför Ljusgården i EC1
fekexp@fek.lu.se

Vi har inte möjlighet att svara i telefon under öppettiderna. Övriga tider är du välkommen att ringa eller maila.

Institutionen har även en fysisk brevlåda utanför ingången till administrationens korridor, på andra våningen i EC1.  

Tentamensanmälan och regler