lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsadministration

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom kurs- och programadministration på Företagsekonomiska institutionen.

Studierektor för grund- och avancerad utbildning Administrativt ansvarig

Hans Knutsson
Tel. 046-222 41 72
hans.knutsson@fek.lu.se

Samordnare av utbildningsadministrationen

Rikke Barthélemy
Tel. 046-222 78 35
rikke.barthelemy@nek.lu.se

Studievägledning

Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Schemaläggning

Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Program och kurser, grundnivå

Ekonomie kandidatprogrammet
Programkoordinator och programvägledare
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Ekonomie kandidatprogrammet
Programadministratör
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Bachelor's programme in International Business
Programkoordinator
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Grundkurser på Bachelor's programme in International Business
Kursadministrationen är ämnesstyrd - se respektive administratör nedan under Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Grundkurs i företagsekonomi (1-30 hp)
Kursadministration
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Redovisning, ekonomistyrning och finansiering (31-90 hp)
Kursadministration
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

Organisation (31-90 hp) och Entreprenörskap (1-90 hp)
Kursadministration
Kristoffer Rosén
Tel. 046-222 87 44
kristoffer.rosen@fek.lu.se

Marknadsföring (31-90 hp)
Kursadministration
Elisabeth Jansson
Tel. 046-222 78 25
elisabeth.jansson@fek.lu.se

Strategi (31-90 hp)
Kursadministration
Magnus Bjager
Tel. 046-222 41 32
magnus.bjager@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå 

Kontakt

Studierektor för grund- och avancerad utbildning samt administrativt ansvarig
Hans Knutsson
Tel. 046-222 41 72
hans.knutsson@fek.lu.se

Samordnare av utbildningsadministrationen
Rikke Barthélemy
Tel. 046-222 78 35
rikke.barthelemy@nek.lu.se

Studievägledning
Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Tentamensexpedition
Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se