lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsadministration

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom kurs- och programadministration på Företagsekonomiska institutionen.

Studierektor för grund- och avancerad utbildning

Caroline Hellström
Tel. 046-222 78 18
Rum EC1:205
caroline.hellstrom@fek.lu.se

Avdelningschef för utbildningsadministrationen

Mårten Sommelius
Tel. 046-222 80 31
Rum EC1:233
marten.sommelius@fek.lu.se

Studievägledning

Pernilla Honoré, rum EC1:228
Igor Plicanic, rum EC1:227
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö, rum EC1:238
Tomas Nilsson, rum EC1:210
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Schemaläggning

Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
Rum EC1:229
schedule@fek.lu.se
malin.andersson@fek.lu.se

Utbildningsadministration

utbildningsadministrator@fek.lu.se

Program och kurser, grundnivå

Ekonomie kandidatprogrammet
Programkoordinator och programvägledare
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
Rum EC1:228
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
Rum EC1:208
katalin.orban@fek.lu.se

Bachelor's programme in International Business
Programkoordinator
Igor Plicanic
Tel. 046-222 15 61
Rum EC1:227
ibu@ehl.lu.se

Grundkurser på Bachelor's programme in International Business
Kursadministrationen är till stor del ämnesstyrd – se respektive administratör nedan under Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Grundkurs i företagsekonomi (1–30 hp)
Kursadministration
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
Rum EC1:229
malin.andersson@fek.lu.se

Fortsättningskurs i företagsekonomi 31–61 hp (kurspaket)
Kursadministration
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
Rum EC1:209
tomas.nilsson@fek.lu.se

Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Redovisning, ekonomistyrning, finansiering (61–90 hp) och praktikkurser
Kursadministration
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
Rum EC1:209
tomas.nilsson@fek.lu.se

Organisation (61–90 hp), entreprenörskap (1–90 hp) och IBUA62
Kursadministration
Tove Karnerud
Tel. 046-222 41 32
Rum EC1:207
tove.karnerud@fek.lu.se

Marknadsföring (31–90 hp)
Kursadministration
Ian Noresson
Tel. 046-222 78 25
Rum EC1:204
ian.noresson@fek.lu.se

Strategi (61–90 hp)
Kursadministration
Rafiki Ubald
Tel. 046-222 04 15
Rum EC1:210
rafiki.ubald@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå 

Kontakt

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
Tel. 046-222 78 18
caroline.hellstrom@fek.lu.se

Avdelningschef  för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten.sommelius@fek.lu.se
Tel. 046-222 80 31

Utbildningsadministration
utbildningsadministrator@fek.lu.se

Studievägledning
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Tentamensexpedition
Tomas Sjö
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se