lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsadministration

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom kurs- och programadministration på Företagsekonomiska institutionen.

Studierektor för grund- och avancerad utbildning

Hans Knutsson
Tel. 046-222 78 60
hans.knutsson@fek.lu.se

Studievägledning

Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Program och kurser, grundnivå

Ekonomie kandidatprogrammet
Programkoordinator och programvägledare
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Ekonomie kandidatprogrammet
Programadministratör
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Bachelor's programme in International Business
Programkoordinator
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Bachelor's programme in International Business
Kursadministration och schemaläggning
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

Kurser i Entreprenörskap (grundnivå)
Kursadministration och schemaläggning
Martin Andersson
Tel. 046-222 41 32
martin.andersson@fek.lu.se

Kurser i Marknadsföring, Redovisning och Finans (grundnivå) samt grundkursen i företagsekonomi
Kursadministration och schemaläggning
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
malin.andersson@fek.lu.se

Kurser i Organisation och Strategi (grundnivå)
Kursadministration och schemaläggning
Anna Holmes
Tel. 046-222 42 88
anna.holmes@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå (från vt -18)

Kontakt

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Hans Knutsson
Tel. 046-222 78 60
hans.knutsson@fek.lu.se

Studievägledning
Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Tentamensexpedition
Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se