lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2016-12-02

“Companies need employees who can adapt in a dynamic world”

Two of our Master’s in Management (MiM) students are participating in the 2016 EFMD Confer...

2016-11-25

Tillgängligheten avgör hur attraktiv handelsplats staden blir

Utlokaliserad handel och e-handel skapar nya utmaningar för centrumhandeln. Hur ska städer...

2016-11-18

Vad blir årets julklapp?

Varje november i snart trettio år har Handelns utredningsinstitut korat årets julklapp. Nu...

2016-10-31

Affärsängelns roll

30 år av forskning kondenserad i ny handbok för forskning om affärsänglar

2016-10-25

KEFU:s uppsatstävling avgjord

För 31e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbild...