lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2020-05-12 Övrigt

Generös donation till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship från Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse

Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse kommer att fortsätta sitt stöd till Sten K....

2020-05-08 Forskning

Komplexa problem kräver komplexa lösningar

En ny artikel om komplexiteten med samarbete mellan sektorer

2020-04-27 Forskning

New insight reports published on public innovation

Caroline Wigren has recently published two insight reports, The innovative city - innovati...

2020-04-24 Utbildning

Högt söktryck till utbildningar i Lund – Ekonomihögskolan ökar mest

Det är många som vill studera vid Ekonomihögskolan i höst. Flera av Ekonomihögskolans prog...

2020-04-21 Forskning

Research update on Entrepreneurial Intention and Action among Refugees across Europe

Solomon Akele Abebe, PhD student in Entrepreneurship, tells us more about the current rese...