lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2018-02-08 Samverkan

20 år av samarbete mellan akademi och näringsliv

”Ett partnerskap mellan Ekonomihögskolan (EHL) och sydsvenskt näringsliv och organisatione...

2018-02-02 Forskning

Nätverksstöd för kommersialiering av vatteninnovationer gynnar samhället

Organiserat nätverksstöd gynnar en ökad kommersialisering av vattenrelaterade innovationer...

2018-01-17 Samverkan

Hållbar kickstart på terminen

Kommande generationens ekonomer bjöds in på inspirationsföreläsning på tema hållbarhet.

2017-12-11 Samverkan

Hållbarhetens utmaningar nu och i framtiden  

Under senare delen av november gavs en stor internationell tvådagarskonferens om hållbarhe...

2017-12-08 Utbildning

KEFU:s årliga uppsatspris till studie i rättvisa och etik

För 32:e gången delar styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbil...