lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2019-05-24 Forskning

Digitalisation as a threat and possibility ­– excerpts from the lectures by our new honorary doctors

The future of retail lies in retailers owning their own brand. New public management encou...

2019-05-22 Forskning

Mensforskaren: ”Vi behöver standarder för mensskydd”

Hur följs det upp hur innehållet i mensskydd påverkar kropp och miljö? Det undrade doktora...

2019-05-16 Samverkan

Welcome Agnieszka and Kristina, visiting associate professor and PhD student!

Agnieszka Kurczewska, associate professor and vice dean from University of Łódź and Kristi...

2019-05-16 Utbildning

Så sprids casemetodiken från lärare till lärare

Från internutbildningar för universitetslärare där deltagarna går in på djupet inom caseme...

2019-05-13 Forskning

Key learning outcomes from The Barcamper study “Entrepreneurial Learning in Acceleration Programs”

What are the main ‘takeaways’ for entrepreneurs taking part in an accelerator program? How...