lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2018-04-20 Forskning

Nu rankas bolagens hållbarhetsarbete – för att visa goda exempel

Hur hållbara är svenska storbolag egentligen? Svaret får du i november när en ny och heltä...

2018-04-06 Samverkan

Tidigare ordförande vid LU leder kommitté vid Ekonomihögskolan

Lars Ljungälv, Chef för stora företag på Swedbank, blir Ekonomihögskolans rådgivande kommi...

2018-04-04 Forskning

Ökad digitalisering ger oanade konsekvenser

"It is of vital importance to swim against the current of bits and bytes which challenge o...

2018-02-16 Samverkan

Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Elliott Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett årets hedersdoktorer 2018, chefekonom An...

2018-02-08 Samverkan

20 år av samarbete mellan akademi och näringsliv

”Ett partnerskap mellan Ekonomihögskolan (EHL) och sydsvenskt näringsliv och organisatione...