lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2020-06-26 Forskning

How to become an entrepreneur in a week - The value of 7-day entrepreneurship courses

A new book about camps, challenges and short courses that promise to create change agents.

2020-06-23 Forskning

Summer reading - enjoy our latest publications!

CENTRE PUBLICATIONS JANUARY - JUNE 2020

2020-06-15 Forskning

Digitalisering som väg för överlevnad – eller?

Hur digitaliserad är svenska företags marknadsföring? Och till vilket pris? Det ska ett ny...

2020-05-12 Övrigt

Generös donation till Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship från Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse

Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse kommer att fortsätta sitt stöd till Sten K....

2020-05-08 Forskning

Komplexa problem kräver komplexa lösningar

En ny artikel om komplexiteten med samarbete mellan sektorer