lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning i företagsekonomi

Våra forskningsområden på Företagsekonomiska institutionen är entreprenörskap, forskningspolitik, marknadsföring, organisation, redovisning och finansiering samt strategi.

Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen har en stark akademisk prägel och är empiriskt orienterad med studier av såväl offentliga organisationer som privat verksamhet. Utöver organisationers inre verksamhet fokuseras även de bredare samhällsekonomiska, kulturella och politiska förutsättningar där organisationer verkar. Forskarna vid institutionen har omfattande kontakter med näringsliv, offentlig sektor och andra forskare inom sina ämnesområden samt bygger både nationella och internationella nätverk.

Våra forskningsområden är:

Inom varje område bedrivs intressant forskning vilket utvecklar både ämnesområdet och den relaterade undervisningen. Läs mer om respektive område via länkarna. Du kan också läsa mer på Ekonomihögskolans hemsida.

Forskningsgrupper och samarbeten

Läs mer om forskningsgrupper och samarbeten på Företagsekonomiska institutionen här.