lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

How do recent refugees become entrepreneurs in their host environment?

RP-seminarium

Solomon Akele Abebe, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium How do recent refugees become entrepreneurs in their host environment?

Handledare är Hans Landström, Ekonomihögskolan, och Matthias Fink, Johannes Kepler University Linz.

Opponenter är Quang Evansluong, Ekonomihögskolan, och Marco Van Gelderen, Vrije Universiteit Amsterdam.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
18 januari 2019
10:15–12:00

Lokal

Ideon Alfa1:1072
Scheelevägen 15B
223 63 Lund