lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Innovation i handeln - Utopi eller vardag

Workshop

Den 17 maj arrangerar Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet en dag kring innovation i handeln på Studio i Malmö.

Vi presenterar aktuell forskning kring förutsättningar för att utveckla och leda innovation och diskuterar tillsammans med er frågor som: Hur kan man tänka 100 kvartal fram och ändå överleva om 1? Hur kan man vara både innovativ och operativ?
 
Med inspirationsföreläsningar, goda exempel och gemensamma workshops hjälps vi åt att svara på frågor som:
- Vilka är förutsättningarna för innovation och vad utmärker handeln?
- Vilka behov är det egentligen som framtidens produkter och tjänster ska möta ?
- Från goda idéer till genomförande – hur kombinerar man behovet av att både vara operativ och innovativ?
- Vad och hur kan vi lära av andra branscher?
 

Workshoparna som anordnas av Centrum för handelsforskning är kostnadsfria. Vi har ett mycket begränsat antal platser.

Se agenda och anmäl dig

Anmälan är bindande och ej avbokad plats debiteras med 250 kronor (exklusive moms).

 
17 maj 2018
10:00–16:00