lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Normalizing the Natural – A study of menstrual product destigmatization

Slutseminarium

Louise Klintner, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt slutseminarium Normalizing the Natural – A study of menstrual product destigmatization.

Handledare är Thomas Kalling och Sanne Frandsen, FEK.

Opponenter är Tony Huzzard och Jens Rennstam, FEK.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
26 november 2020
13:15–15:00

Lokal

This is an online meeting.