lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kontakt

Marknadsföring


Karin Alm

Forskarstuderande

karin.alm@fek.lu.se

Visa mer information


Johan Anselmsson

Professor, biträdande prefekt

johan.anselmsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 13

Visa mer information


Jon Bertilsson

Universitetslektor

jon.bertilsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 16

Visa mer information


Lars Carlman

Universitetsadjunkt

lars.carlman@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 07

Visa mer information


Javier Cenamor

Universitetslektor

javier.cenamor@fek.lu.se

Visa mer information


Annette Cerne

Universitetslektor

annette.cerne@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 36 36

Visa mer information


Oskar Christensson

Forskarstuderande

oskar.christensson@fek.lu.se

Visa mer information


Ekaterini Drosou

Lärare

Visa mer information


Carys Egan-Wyer

Postdoc

carys.egan-wyer@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 47 75

Visa mer information


Ulf Elg

Professor

ulf.elg@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 46 64, +46 70 876 13 60

Visa mer information


Phil Flores

Doktorand

phil.flores@fek.lu.se

Visa mer information


Johan Gromark

Forskarstuderande, universitetsadjunkt

johan.gromark@fek.lu.se

Visa mer information


Micco Grönholm

Adjungerad universitetsadjunkt

micco.gronholm@fek.lu.se

Visa mer information


Clara Gustafsson

Universitetslektor

clara.gustafsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 23

Visa mer information


Ulf Johansson

Professor

ulf.johansson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 16, +46 70 522 73 74

Visa mer information


Marcus Klasson

Forskarstuderande

marcus.klasson@fek.lu.se

Visa mer information


Frans Melin

Universitetslektor

frans.melin@fek.lu.se
Telefon: +46 70 812 74 87

Visa mer information


Magnus Nilsson

Docent, universitetslektor

magnus.nilsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 22, +46 46 222 32 03

Visa mer information


Mats Rönne

Lärare

Visa mer information


Johan Schlasberg

Forskarstuderande

johan.schlasberg@fek.lu.se
Telefon: +46 70 576 20 15

Visa mer information


Hossain Shahriar

Doktorand

hossain.shahriar@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 43 48

Visa mer information


Tommy Shih

Docent, universitetslektor

tommy.shih@fek.lu.se

Visa mer information


Reema Singh

Postdoc

reema.singh@fek.lu.se

Visa mer information


Peter Svensson

Universitetslektor, docent

peter.svensson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 01 86

Visa mer information


Veronika Tarnovskaya

Docent, universitetslektor

veronika.tarnovskaya@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 36 46

Visa mer information


Fredrik Torkildsen

Lärare

Visa mer information


Ingmar Tufvesson

Gästlärare

ingmar.tufvesson@fek.lu.se

Visa mer information


Burak Tunca

Universitetslektor

burak.tunca@fek.lu.se

Visa mer information


Sofia Ulver

Universitetslektor, docent

sofia.ulver@fek.lu.se
Telefon: +46 70 866 61 02

Visa mer information


Mats Urde

Docent, universitetslektor

mats.urde@fek.lu.se
Telefon: +46 42 343 44 4

Visa mer information


Axel Welinder

Forskarstuderande

axel.welinder@fek.lu.se

Visa mer information


Jörgen Wettbo

Forskarstuderande

jorgen.wettbo@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 43 48, +46 70 326 35 70

Visa mer information