lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolans hedersdoktorer 2016

Publicerad: 2016-02-04

Skånska näringslivsprofilen Peter Nilsson och finansforskaren Eva Liljeblom har utsetts till hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. De har genom åren bistått lärosätet genom sitt engagemang och kunnande, och får nu utmärkelsen som ett tecken på Ekonomihögskolans uppskattning.

Skånska näringslivsprofilen Peter Nilsson och finansforskaren Eva Liljeblom har utsetts till hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. De har genom åren bistått lärosätet genom sitt engagemang och kunnande, och får nu utmärkelsen som ett tecken på vår uppskattning.

Peter Nilsson, koncernchef Trelleborg

Peter Nilsson är en av det skånska näringslivets ledande profiler och har genom sin gärning starka kopplingar till Ekonomihögskolan. Han är sedan 2005 verkställande direktör och koncernchef för Trelleborg AB. Han har tidigare varit affärsområdeschef och affärsenhetschef inom bolaget. Efter att ha arbetat som organisationskonsult på BSI i Lund anställdes han på Trelleborg 1995. Peter Nilsson är bland annat styrelsemedlem i Beijer Alma, Trioplast Industrier AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han har en civilingenjörsutbildning från Linköpings universitet.

Peter Nilsson har bidragit till Ekonomihögskolans verksamhet på flera sätt. Han har ställt upp som gästföreläsare vid flera tillfällen, där han visat stort engagemang i både förberedelser och utförande. Han har varit starkt engagerad i Learning Partnerships, Ekonomihögskolans skräddarsydda arrangemang för industridoktorander, och han är medlem i Ekonomihögskolans rådgivande kommitté.

Professor Eva Liljeblom, Hanken School of Economics

Eva Liljeblom är en av pionjärerna och de mest energiska medlemmarna i den nordiska gemenskapen av finansiella ekonomer. Hon har publicerat många artiklar, som täcker alla områden av finans från tillgångsprissättning och portföljförvaltning till bolagsstyrning.

Eva har en imponerande akademisk karriär och har varit chef för avdelningen för finansiering i över 15 år och har just avslutat sin position som rektor för Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Eva var en drivande kraft i inrättandet av Nordic Finance Network för tio år sedan och hon har haft flera positioner inom det internationella samfundet. Utanför akademin har hon varit medlem i flera styrelser i privata företag, som Stockman och TeliaSonera, och offentliga institutioner som investeringskommittén i regeringens pensionsfond.

Eva har gjort flera insatser för Ekonomihögskolan som opponent på doktorsavhandlingar - inklusive den allra första i finans 1994 - sakkunnig i tjänsteärenden i nationalekonomi, aktiv deltagare på flera Arne Ryde Workshop i finansiell ekonomi, och som ledamot i rådgivande kommittén för Knut Wicksells centrum för finansvetenskap. Hon var under 2008 ordförande i RQ08-panelen för utvärdering av forskningen vid Ekonomihögskolan.

Promoveringen äger rum 27 maj i Lunds domkyrka. Den 26 maj håller de sina hedersdoktorsföreläsningar på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mer information om dessa kommer senare.