lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny bok om hur vi blir mindre dumma på jobbet

Publicerad: 2016-05-16

Vad gör flockbeteenden och bekvämlighet med våra arbetsplatser? Hur kan vi främja självständigt tänkande – och därmed göra verksamheten mindre sårbar för det som kallas funktionell dumhet? Det har Mats Alvesson undersökt i sin nya bok.

Flockbeteende och bekvämlighet. Dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut. Floskulösa visioner, varumärken, värdegrunder och strategier. Imitationer av andra. Modevågor i organisation och ledarskap. Vad innebär allt detta för en arbetsplats?

Mats Alvesson är aktuell med ny bok om dumhet.
Mats Alvesson är aktuell med ny bok om dumhet. Foto: Gunnar Menander.

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har skrivit en bok om fenomenet funktionell dumhet – vad som gör att rimligt begåvade människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet.

– Organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion. De kritiska frågorna ses som obekväma och därför intar vi följsamma positioner där vi anstränger oss för att ingen ska kunna anmärka på oss. Då kan vi hamna i ett läge där alla gör rätt, en positiv anda råder och allt ser bra ut men mycket fungerar illa, säger Mats Alvesson.
– Funktionell dumhet innebär teknisk kompetens och att man inte gör bort sig – verksamheten fungerar på det hela taget hyfsat och förutsägbart på kort sikt, men dumheter passerar obemärkt och det blir mycket slöseri med resurser. Exempel på detta är verkningslösa ledarskapsförsök, mötesritualer och tjusiga utvecklingsprojekt. 

Tillsammans med André Spicer från Cass Business School i London visar Mats Alvesson i en mängd exempel på vad som händer när symbolaktiviteter och skyltfönster blir viktigare än det vi verkligen gör på våra arbeten – och utrymmet för eget tänkande och ansvarstagande krymper.
– Följderna för verksamheten i ett längre perspektiv kan bli katastrofala. Därför behövs systematisk dumhetsbekämpning, säger Mats Alvesson.

Alvesson har skrivit ett 30-tal böcker, är en av Europas mest citerade lednings- och organisationsforskare och utsågs 2010 till Wallenberg Scholar med ett personligt forskningsanslag på 15 miljoner kronor, vilket nyligen förlängdes med samma summa. När Alvesson och Spicer först lanserade begreppet funktionell dumhet i en vetenskaplig artikel 2012 fick det stort internationellt genomslag i Le Monde, Financial Times, Business Weeks och SVT för att nämna några. Många kopierade artiklarna och sände runt på sina arbetsplatser. Begreppet funktionell dumhet upptogs i officiellt svenskt språkbruk 2013. Boken Dumhetsparadoxen utvecklar begreppet, belyser dess breda relevans i en mångfald sammanhang och visar också hur funktionell dumhet kan motverkas.

Välkommen till Ekonomihögskolan på Lunds universitet där dryck och tilltugg serveras medan Mats Alvesson berättar om boken och fenomenet funktionell dumhet. Boken kommer att säljas kontant till förmånligt pris.

Tid: kl 17:00–18:00, med mingel efteråt, torsdag 26 maj 2016
Plats: Ekonomihögskolan, Ljusgården, Tycho Brahes väg 1, Lund
Anmälan: http://lusem.lu.se/register/book-release senast måndag 22 maj