lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Entreprenörskap, 30 hp

allt du behöver veta om Kurspaketet i Entreprenörskap kandidatkurs och uppsats, 30 hp

The course pack in entrepreneurship and innovation management consists of the following three courses.
 
 
The increased globalization and the transformation into a knowledge economy have created needs for an entrepreneurial society, where individuals act entrepreneurially within established businesses as well as in creating new ones. An entrepreneurial society thus creates a need for knowledge of entrepreneurship and innovation management. It is essential that students have the ability to understand the conditions and processes for establishing new businesses as well as for the development and growth of established businesses. For that reason are we offering two courses (FEKH91 and FEKH92) in parallel so the student can choose one or both of them. In this course the concepts of entrepreneurship are discussed, as well as the conditions for entrepreneurship and the process of developing and growing a business.
 
The language of instruction in this course is English.
 
 
The increased globalization and the transformation into a knowledge economy have created needs for an entrepreneurial society, where individuals act entrepreneurially within established businesses as well as in creating new ones. An entrepreneurial society thus creates a need for knowledge of entrepreneurship and innovation management. It is essential that students have the ability to understand the conditions and processes for establishing new businesses as well as for the development and growth of established businesses. For that reason are we offering two courses (FEKH91 and FEKH92) in parallel so the student can choose one or both of them. This course addresses innovation theories on types of innovation and innovation processes as well as entrepreneurial activities and innovation management in established companies. 
 
The language of instruction of this course is English.
 
 
Examensarbete i entreprenörskap på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.
 
Undervisningsspråket på den här kursen är svenska.